Page 74 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

74
Önceki Dönem
2012
Cari Dönem
2013
FAALİYET GELİRLERİ
9.574.820,49
3.365.870,34
Bağış ve Yardımlar
9.220.522,49
3.225.350,34
Yurt İçi Bağış ve Yardımlar
1.317.040,47
1.953.737,46
Yurt Dışı Bağış ve Yardımlar
2.603.482,02
1.271.612,88
İstanbul 2020 Hazırlık Yardımları
5.300.000,00
0,00
Aidatlar
354.298,00
140.520,00
Gerçek Kişi Üye aidatları
24.358,00
35.520,00
Tüzel Kişi Üye aidatları
329.940,00
105.000,00
FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.855.431,08
-5.939.438,78
Genel Yönetim Giderleri
-4.726.904,00
-5.939.438,78
İstanbul 2020 Hazırlık Giderleri
-5.128.527,08
0,00
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER
769.971,33
603.730,20
Faiz Gelirleri
672.857,03
418.197,26
Kambiyo Karları (Kur farkı geliri)
97.114,30
185.532,94
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDERLER (-)
-191.115,32
-75.837,46
Kambiyo Zararları (Kur farkı gideri)
-191.115,32
-60.387,46
Diğer Olağan Giderler
-15.450,00
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0,00
0,00
OLAĞANDIŞI GELİRLER
3,98
80,70
OLAĞANDIŞI GİDERLER (-)
-3,47
-45,84
DÖNEM GELİR FAZLASI
298.245,93
-2.045.640,84
31.12.2013 Tarihli Gelir Tablosu