Page 73 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

73
Faaliyet dönemi giderlerimiz ise aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
GERÇEKLEŞEN GİDERLER
%
Personel Giderleri
1.896.792,51
32
Büro Giderleri
813.557,94
14
Haberleşme, Aydınlatma, Isıtma, Bakım, Temizlik, Kırtasiye,
Banka, Sigorta v.s.
Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri
3.222.079,53
54
Ücretsiz Spor Okulları, Kültür ve Olimpik Eğitim faaliyetleri,
Sporcu bursları, antrenör kursları Olimpik Gün Koşusu,
Boğaziçi Yüzme Yarışları, Fair Play giderleri, Seyahat,
Tanıtım, Kargo, Vizyon, Olimpiyat Dünyası Dergisi,
Vergi, Resim ve Harçlar
7.008,80
0
Döviz Hesapları kur farkı giderleri
60.387,46
1
Diğer giderler
15.495,84
0
Faaliyet Giderleri Toplamı
6.015.322,08
100
2013 yılında da, önceki yıllarda olduğu gibi, genel yönetim giderlerimizde tasarrufa azami şekilde dikkat gösterilmesine
rağmen, önceki yıllarda Olimpiyatevi’nin giderlerine %50 oranında katılan İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve
Düzenleme Kurulu’nun (İ.O.O.H.D.K.) ofisini başka bir yere taşıması sonucunda oluşan yıllık bazda yaklaşık 800.000. TL’lık
kaybın yanı sıra 17.ci Akdeniz Oyunları ve 2020 Olimpiyat Yaz Oyunları adaylığı ve 20 yıllık binamızla ilgili ertelenemeyen
gerekli onarımların yaptırılması nedenleriyle zorunlu olarak yapılan ekstra harcamalara karşın beklenen gelir toplamına
ulaşılamadığından, dönem sonunda 2.045.640,84 TL gider fazlası oluşmuştur. Bu gider fazlası önceki yıllarda elde edilmiş
olan gelir fazlasından karşılanmış olup, bunun sonucunda özvarlığımız bir önceki yıla göre %24 azalışla 6.459.019,36 TL’sıdır.
Nakdi mevcutlarımız TL ve Döviz olarak vadeli mevduat ve eurobond olarak tutulmakta ve faiz oranlarının oldukça düşük
seyrettiği koşullarda bile, en yüksek faiz getirisini elde edebilecek şekilde değerlendirilmektedir. Gelirlerimiz arasında
önemli bir yer tutan banka mevduat faizlerinin tutarı bu durumu teyit etmektedir.
2013 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu ile 2014 yılına ait Tahmini Bütçe’yi ekte bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz.
Saygılarımızla,
TMOK Yönetim Kurulu