Page 75 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

75
31.12.2013 Tarihli Bilanço
Önceki Dönem
2012
Cari Dönem
2013
AKTİF (Varlıklar)
DÖNEN VARLIKLAR
8.618.279,22
6.350.616,34
Hazır Değerler
7.539.605,29
5.367.389,64
Menkul Kıymetler
475.030,35
368.799,96
Alacaklar (Olimpiyat Oyun.Hazırlık Düzen.Kom.)
572.502,43
572.502,43
Gelir Tahakkukları
26.641,15
41.924,31
Diğer Dönen Varlıklar
4.500,00
DURAN VARLIKLAR
695.983,12
665.203,29
Alacaklar
279,15
279,15
Maddi Duran Varlıklar
687.710,41
655.641,41
Gelecek Yıla Ait Giderler
7.993,56
9.282,73
TOPLAM VARLIKLAR
9.314.262,34
7.015.819,63
PASİF (Kaynaklar)
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
809.602,14
556.800,27
Ticari Borçlar Borçlar
278.547,87
277.666,40
Diğer Çeşitli Borçlar
6.221,67
78.722,88
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
67.760,29
85.316,66
Gelecek Yıllara Ait Aidatlar
47.580,00
16.740,00
Gider Tahakkukları
409.492,31
98.354,33
ÖZ KAYNAKLAR
8.504.660,20
6.459.019,36
Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası
8.206.414,27
8.504.660,20
Dönem Net Gelir Fazlası
298.245,93
-2.045.640,84
TOPLAM KAYNAKLAR
9.314.262,34
7.015.819,63