Page 47 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

Olimpik Tırmanış
TMOK Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim
Komisyonu’nun işbirliği ile gerçekleşen
9. Olimpik Tırmanış, 24-28 Haziran
2015 tarihleri arasında Orta Toroslar’da
Bolkar Dağları’nda düzenlenmiştir.
Çek Cumhuriyeti’nden gelen doğa
sporcusu ve spor bilimci Ivo Jirasek
eşliğinde yapılan ve Hacettepe
Üniversitesi Öğretim Üyesi Gıyasettin
Demirhan’ın öncülük ettiği etkinliğin
konusu ‘Spor, Olimpizm ve Dostluk’
olarak belirlenmiştir.
Program, önceki yıllarda genellikle bir
gün tırmanış, bir gün seminer olarak
gerçekleşirken, Çek spor bilimcisi Ivo
Jirasek’in önerisiyle tartışmalar bu kez
tırmanış esnasında verilen molalarda
yapılmış ve değişik bir atmosfer
yaratılmıştır. Üç bin metrenin üzerinde
beş zirve çıkışı yapılan tırmanışta her
doruğa Olimpiyat Bayrağı dikilmiştir.
9. Olimpik Tırmanış’a, Gıyasettin
Demirhan (Hacettepe Üniversitesi),
Ivo Jirasek (Çek Cumhuriyeti), Sinan
Yıldırım (Hacettepe Üniversitesi), Emre
Bilgin (Hacettepe Üniversitesi), Özgür
Yaşar Akyar (Hacettepe Üniversitesi),
Alper Yıldız (ODTÜ) ve Fatih Büyükkol
(Kocaeli Üniversitesi) katılmışlardır.
Sporda İyi Yönetişim Uygulamalarının
Desteklenmesi (SIGGS) Projesi
TMOK 2015 yılı içerisinde Avrupa
Konseyi’nin Erasmus + Sports
programı kapsamında Avrupa
Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC)
tarafından yürütülen ‘Sporda
İyi Yönetişim Uygulamalarının
Desteklenmesi Projesi‘ (SIGGS -
Support the Implementation of Good
Governance in Sport) içinde yer
almıştır.
EOC’nin Avrupa Birliği Bürosu
(EU Office) önderliğinde 11
partnerin yer aldığı ve Aralık
2016 tarihine kadar sürecek olan
SIGGS Projesi, IOC tarafından da
desteklenmektedir. Partnerler;
Türkiye, Hollanda, Slovenya,
Lüksemburg, Litvanya, Portekiz,
Belçika ve Almanya Milli Olimpiyat
Komiteleri, European Observatoire
of Sport and Employment (EOSE),
Führungs -Akademie des Deutscher
Olympischer Sportbund ve Louvain
Katolik Üniversitesi (UCL)’nden
oluşmaktadır.
Proje’nin hedefi, yönetimlerin karar
almalarından uygulamaya kadar
geçen süreçte, yönetenle sürece
dahil olan veya süreçten etkilenen
tüm paydaşların karşılıklı iletişim
içinde, açıklık, şeffaflık, sorumluluk,
katılımcılık, etkileşim ve hesap
verebilirlik kültürünün hakim olduğu
bir yönetim anlayışı sağlanmasına
katkıda bulunmaktır. Proje ile katılımcı
ülkelerin Milli Olimpiyat Komiteleri
(MOK) ve ulusal spor federasyonları
(USF) vb sporla ilgili kurumlarının
AB ve IOC tarafından tanımlanmış
iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda
yönetişim güçlerinin artırılması
hedeflenmektedir. Proje, aynı
zamanda, IOC’nin Olimpik Gündem
2020’nin hayata geçirilmesine de katkı
sağlamaktadır.
Proje kapsamında ilk olarak, MOK
ve USF’ların kullanımına yönelik,
kurumların hali hazır durumlarının
tespiti için bir ‘Özdeğerlendirme
Aracı’ üretilmiştir. TMOK’un kendisi
ve TMOK girişimleri sonucunda
atıcılık, tenis, yelken, yüzme, okçuluk,
cimnastik, atletizm, kızak, voleybol,
kano, kürek, basketbol, judo, hokey,
halter, taekwondo, binicilik, eskrim,
hentbol, kayak, boks, golf, bisiklet,
badminton ve güreş federasyonlarımız
Özdeğerlendirme Aracı’nı doldurarak
Proje Yönetimi’ne göndermiştir.
Proje Yönetimince bilgisayar
ortamında yapılacak analiz
ve değerlendirmelerin amacı,
proje paydaşı MOK ve USF’lere
geleceğe yönelik rehberlik hizmeti
sağlayabilmektir. Şubat 2106 ayında
Yarı-dönem Konferansı yapılacak
olan Projenin bu tarihten sonraki
aşamalarında her bir MOK ve USF’na
uyarlanmış ‘Eylem Planı’ adı verilen
‘Eğitim Araçları’ oluşturulacak ve
bilahare iyi yönetişim ilkelerinin
MOK ve USF’nda uygulanmasını
sağlamak üzere her ülkede ilgili
kurumlara yönelik ‘Eğitim Toplantıları’
gerçekleştirecektir.
47