Page 46 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

Spor Hukuku
TMOK Spor Hukuku Komisyonu
spor hukukuyla ilgili araştırmalar,
çalışmalar yapmakta, çeşitli
dönemlerde buna ilişkin
seminerler, sempozyumlar,
paneller düzenlemektedir. Ülke
sporuna yararlı olacak dokümanlar
hazırlamak amacıyla dünya spor
hukukunu derinlemesine araştıran
Komisyon, bu bağlamda uluslararası
çalışmaları da yakından izlemektedir.
TMOK Spor Hukuku Komisyonu 2015
yılı içerisinde de çeşitli tarihlerde
toplanarak spor hukukunda gelişen
güncel konuları değerlendirmiş,
ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle
görüş alışverişinde bulunmuştur.
İncelenmesi gereken hususlar ilgili
yetkililere bildirilmiştir.
TMOK Spor Hukuku Komisyonu,
Spor Hukuku Enstitüsü Derneği
ile birlikte 21 Kasım 2015 tarihinde
Olimpiyatevi’nde ‘Sporda Müsabaka
Güvenliği ve Tahkim’ konulu bir
panel düzenlemiştir. Geniş bir
katılımla gerçekleşen ve yazılı,
görsel ve elektronik medyanın büyük
ilgi gösterdiği bu Panel’de 2011 yılının
Nisan ayında yürürlüğe giren 6222
Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerinin
sporun tüm paydaşları için getirdiği
yenilikler panelde tüm yönleriyle
ele alınmış, spor müsabakalarında
şiddetin önlenmesinin sadece
alınacak güvenlik tedbirleri ile
mümkün olamayacağı vurgulanmış
ve bu konuda eğitimin önemine
dikkat çekilmiştir.
Turgut Atakol Salonu’nda iki oturum
halinde gerçekleşen panelin
‘Sporda Müsabaka Güvenliği’ ile
ilgili ilk oturumunda, Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) E-Bilet Proje
Sorumlusu Kemal Hacıoğlu’nun
‘E-Bilet Uygulaması ve Etkileri’,
TFF Temsilciler Kurulu Başkanı
Abdurrahman Arıcı’nın ‘Müsabaka
Güvenliği’, İstanbul Cumhuriyet
Savcısı Taner Tabel’in ‘Seyirden
Yasaklanma ve Uygulama’, Spor
Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı
ve TMOK Spor Hukuku Komisyonu
Üyesi Av. Alpay Köse’nin ‘Güvenlik
Tedbirlerinin Şiddeti Önlemede
Etkisi’ başlıklı konuşmaları ilgiyle
izlenmiştir. ‘Sporda Tahkim’
konulu ikinci oturumda ise,
Spor Genel Müdürlüğü 1. Hukuk
Müşaviri Vekili Cafer Geyik
‘Spor Genel Müdürlüğü Tahkim
Kurulu Yargılaması’, TFF Tahkim
Kurulu Başkanı, Spor Hukuku
Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve
TMOK Spor Hukuku Komisyonu
Üyesi Av. Engin Tuzcuoğlu ‘TFF
Tahkim Kurulu Yargılaması’
başlıklı konuşmalarında değerli
bilgiler aktarmışlardır. Paneldeki
konuşmalar TMOK’un ‘Spor
Hukukunda Güncel Gelişmeler ve
Sorunlar VII’ serisi kapsamında
‘Sporda Müsabaka Güvenliği ve
Tahkim’ başlığıyla kitap olarak
yayınlanmaktadır.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
Turgut Atakol Toplantı Salonu
Olimpiyatevi 4. Kısım Sonu Ataköy, İstanbul
SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER ve SORUNLAR - VII
SPORDA
MÜSABAKA
GÜVENLİĞİ VE
TAHKİM
21 KASIM 2015
CUMARTESİ
10:00-13:00
PROGRAM
10.00, Açılış
I. OTURUM
SPORDA E-BİLET UYGULAMASI VE
MÜSABAKA GÜVENLİĞİ
Av. Türker ARSLAN
Oturum Başkanı, CAS Hakemi, TMOK Başkan Vekili,
Spor Hukuku Komisyonu Başkanı,
Spor Hukuku Enstitüsü Derneği Başkanı
KONUŞMACILAR
10.10-10.30
E-Bilet Uygulaması - Etkileri
Kemal HACIOĞLU
10.30-10.50
Müsabaka Güvenliği
Abdurrahman ARICI
10.50-11.00
Seyirden Yasaklanma ve Uygulama
Taner TABEL
11.00-11.30
Güvenlik Tedbirlerinin Şiddeti Önlemede Etkisi
Av. Alpay KÖSE
11.30-11.50, Soru-Cevap
11.50-12.00, Ara
II. OTURUM
SPORDA TAHKİM
Prof.Dr. Haluk BURCUOĞLU
Oturum Başkanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fak. Em. Ögr. Üyesi
TMOK Spor Hukuku Komisyonu Üyesi
KONUŞMACILAR
12.00-12.20
SGM Tahkim Kurulu Yargılaması
Cafer GEYİK
12.20-12.40
TFF Tahkim Kurulu Yargılaması
Av. Engin TUZCUOĞLU
12.40-13.00, Soru-Cevap
13.00, Kapanış
46