Page 33 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

IOC Acil İhtiyaç Fonu
Uluslararası Olimpiyat Komitesi
(IOC), Dünyada yaşanmakta
olan mülteci sorununa katkıda
bulunmak üzere toplam 2.000.000
USD tutarında bir ‘Acil İhtiyaç
Fonu’ oluşturmuş ve fonu bu
tür sorunlarla karşı karşıya
bulunan ülkelerin Milli Olimpiyat
Komiteleri üzerinden kullandırma
kararı almıştır. Milli Olimpiyat
Komiteleri tarafından sunulan
proje başvuruları IOC tarafından
değerlendirilmekte ve proje
maliyetinin tamamı veya bir kısmı
bu fondan karşılanmaktadır.
Hibe mahiyetindeki bu fondan
yararlanma koşulları, önerilecek
projelerin çocuklar ve gençler öncelikli
olmak üzere mültecilerin yaşam
kalitelerini artırmaya yönelik spor
bazlı projeler olması ve gerektiğinde
ihtiyaç duyulabilecek her türlü spor
malzemelerini de kapsamasıdır.
Bu kapsamda, TMOK öncelikli olarak
Suriyeli göçmenler konusunda devletin
çeşitli birimlerince yapılan çalışmalar
ve faaliyetlerin koordinasyonunu
sağlayan AFAD ile konuyu paylaşmıştır.
TMOK yukarıda anılan koşullar
doğrultusunda Suriyeli göçmen
çocuklara yönelik bir ön proje
hazırlayarak IOC’ye başvurmuştur.
Başvurumuz IOC tarafından uygun
bulunmuştur.
Daha sonra, Ankara’da AFAD
Başkanlığı ziyaret edilmiş, kendilerine
Proje ile ilgili bilgilendirmede
bulunulmuş ve koordinasyonları
talep edilmiştir. Bu toplantıda;
esasen sportif eğitim ve malzeme
yardımlarını içerecek proje
detaylarının, AFAD’ın göçmen
kampları ile ilgili sayısal ve fiziki
şartlar konusunda derleyeceği
bilgilerin tarafımıza iletmesinden
sonra belirlenmesi ve daha
sonra uygulamaya geçilmesi
kararlaştırılmıştır.
• BESYO öğrencilerini bilgilendirmek
ve gelişimlerine katkıda bulunmak
amacıyla Olimpik Hareket, TMOK
faaliyetleri, sporcu ve antrenör destek
programları, Olimpiyat Oyunları,
Türkiye’de ve dünyada spor yönetimi
ve BESYO öğrencileri için kariyer
planlamaları konularında TMOK Genel
Sekreteri Neşe Gündoğan tarafından
Okan Üniversitesi, Kadir Has
Üniversitesi, Enka Okulları ve Atletizm
Milli Takım Kampı’nda sunumlar
yapılmıştır.
33