Page 32 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları
(BESYO) Destekleri
• Yunanistan’ın Olympia kentinde
her yıl düzenlenen ve Milli Olimpiyat
Komiteleri tarafından seçilen
gençlerin katıldığı ‘Uluslararası
Genç Katılımcılar Toplantısı’nın
55’incisi 23 Mayıs–06 Haziran 2015
tarihleri arasında yapılmıştır. Ana
konusu ‘Olimpik Hareket’ olan
toplantıya ülkemizi temsilen Anadolu
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
öğrencisi Pınar Melodi ÇALIŞKAN ve
Atatürk Üniversitesi yüksek lisans
öğrencisi Kaan ORAL katılmıştır.
• 28 Ekim–1 Kasım 2015 tarihleri
arasında Bakü’de gerçekleşen 2.
Avrupa Milli Olimpik Akademileri
Konferansı’na ülkemizi temsilen Gedik
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
doktora öğrencisi Gamze ÜLKER
katılmıştır.
• Olimpik spor örgütlerinde spor
koordinatörü, direktör, genel sekreter,
hatta başkan vb. yönetici konumunda
çalışan kişilerin mesleki anlamda
gelişimlerini sağlamak amacıyla
oluşturulmuş Executive Masters in
Sport Organisations Management
(MEMOS) programı 12’şer gün süren
dört modülden oluşmaktadır. Her
modülde verilen derslerden başarılı
olan ve bitirme tezini sunan kişiler
Louvain Üniversitesi’nden master
derecesi almaya hak kazanmaktadır.
18 yıldır uygulanmakta olan master
programda, her ülkeden birer
kişilik kontenjan sınırı dahilinde 35
katılımcı yer almaktadır. IOC’nin Eylül
2014–Eylül 2015 dönemini kapsayan
MEMOS programına katılım için,
daha önce Olimpizm konusunda
araştırmalar yapan Adnan Menderes
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu’ndan Yrd. Doç Dr. Ömür
DUGAN seçilmiştir. Ömür Dugan,
31 Ağustos–1 Eylül 2014 tarihleri
arasında Lozan’da, 18-28 Ocak
2015 tarihleri arasında Beijing’de,
24 Mayıs–3 Haziran 2015 tarihleri
arasında Riga’da ve son olarak
1-5 Eylül 2015 tarihleri arasında
Lozan’da gerçekleşen modüllere
katılmıştır. Program çerçevesinde
‘Stratejik Yönetim’, ‘Finansal Yönetim’,
‘Pazarlama Yönetimi’, ‘Sosyal Medya
Yönetimi ve İletişim’, ‘İnsan Kaynakları
Yönetimi’, ‘Proje ve Etkinlik Yönetimi’
dersleri alan Ömür DUGAN, TMOK’un
“Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim
Programı’nın Değerlendirilmesi:
Örnek Olay Analizi”
tezini sunmuş ve
programı başarıyla tamamlamıştır.
Ömür DUGAN’ın tüm masrafları
Olimpik Dayanışma Programı
kapsamında TMOK tarafından
karşılanmıştır.
• Norveç’in Lillehammer kentinde
düzenlenecek 2. Kış Gençlik
Olimpiyat Oyunları’nda genç elçi
olarak görevlendirilmek üzere
ülkemizi temsilen Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi BESYO doktora
öğrencisi Alper KARTAL seçilmiştir.
Lillehammer’de 37 ülkenin genç
elçisinin yer aldığı seminere katılmıştır.
Oyunlar süresince Olimpiyat
Köyünde kalarak Türk sporcuların
olimpik eğitim programlarına
katılmaları konusunda koordinasyonu
üstlenecektir.
• Lillehammer Gençlik Olimpiyat
Oyunları Organizasyon Komitesi,
katılımcı ülkelerin çocuklarının
birbirleriyle kültür, tarih, coğrafya,
spor vb. konularda bilgi alışverişinde
bulunmaları amacıyla kardeş okul
programı başlatmıştır. Ülkemizi
temsilen İstanbul TED Koleji
seçilmiştir.
• 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda
görev yapmak üzere Organizasyon
Komitesi tarafından adaylar arasından
seçilen gönüllü ODTÜ öğrencisi
Mücahit GÜRBÜZ’e Rio’ya ulaşım
konusunda gidiş–dönüş uçak bileti
alınarak destek olunmuştur.
• TMOK, amacı üniversite mezunu
gençleri, spor ya da diğer alanlarda
önemli projelerin yönetiminde
uzun vadeli kariyer hazırlamak için
yerel veya uluslararası iş gücü ile
ilgili bilgilendirmek olan ‘Graduate
Excellence’ programı kapsamında
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri
ve Teknolojileri Fakültesi öğrencisi
Akif YAZICI’yı Bakü 2015 Avrupa
Oyunları’nda görevlendirilmiştir.
Yazıcı, önce Bakü Organizasyon
Komitesi’nde görevli uluslararası
uzmanlar tarafından verilen eğitimlere
katılmasının ardından bir yıl boyunca
Bakü 2015 Avrupa Oyunları’nın
organizasyonunun çeşitli bölümlerinde
görev yapmış ve tecrübe kazanmıştır.
• Marmara Üniversitesi BESYO Yüksek
Lisans Öğrencisi Giray ÇAVDAR Bakü
2015 Avrupa Oyunları’nda genç elçi
olarak görev yapmıştır.
• ‘Olimpiyat ve Kadın’ konulu yüksek
lisans araştırması yapan ve tez yazan
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden
Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı
yüksek lisans ikinci sınıf öğrencisi
Muzaffer AKYEL’in kütüphanemizde
yaptığı çalışmayla ilgili olarak kendisine
ulaşım hususunda finansal destek
sağlanmıştır.
• TMOK, her yıl Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin
kendilerini geliştirmeleri ve tecrübe
kazanmaları için staj imkanı
tanımaktadır. Bu çerçevede, Sakarya
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü
3. sınıf öğrencisi Çetin ÇEVİK ve
Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü
4. sınıf öğrencisi Utku TUNA, TMOK
bünyesinde staj yapmışlardır. Stajları
süresince, spor, basın ve halkla ilişkiler,
projeler, kütüphane, idari birimler ve
insan kaynakları departmanlarında
bilgi ve kariyerlerini geliştirmek
amacıyla çalışmalarda bulunmuşlardır.
32