Page 70 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

70
Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu Raporu
TMOK Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu, tüzüğümüzün 32. maddesinde belirtiler görev ve yetkilerle hizmet vermektedir.
TMOK tüzüğünün 32/d maddesi hükmü uyarınca kurul başkanı, TMOK Yönetim Kurulu ve TMOK Konsey toplantılarına,
kurul üyeleri de komitenin çeşitli çalışmalarına katılmışlardır.
TMOK Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu’nun ‘Danışma’ ve ‘Disiplin’ olmak üzere iki farklı görev alanı bulunmaktadır.
‘Danışma’ ile ilgili olarak yıl içinde gerçekleştirilen toplantılarda TMOK’un gelişimine ve geleceğine ilişkin bir dizi çalışma
başlatılmıştır. Halen devam etmekte olan çalışmalar sonuçlandığında Yönetim Kurulu’na dilek ve temenni olarak
sunulacaktır.
‘Disiplin’ açısından ise 2013 yılı içerisinde kurula herhangi bir olay intikal etmemiştir.
YÜKSEK DANIŞMA VE DİSİPLİN KURULU
Şefik SİVRİKAYA
Başkan
Yrd. Doç. Dr. Ümit KESİM
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Vural AKARÇAY
Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Lale ORTA
Sekreter
Saim Feridun GÜRAY
Üye
Kazım GEDİK
Üye
Naci BAYAMLIOĞLU
Üye
Aydın YOLAÇ
Üye
Nursel GÜLAY
Üye