Page 71 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

71
Sicil Kurulu Raporu
16 Mart 2013 tarihli TMOK Genel Kurulu’nda seçilen Sicil Kurulu ilk toplantısında başkanlığa Şadan Akın İra’yı getirdikten
sonra görev bölümü yapmış ve 10 toplantı ile 2013 yılındaki çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda yapılan tüm
yazışmalara rağmen aidatlarını ödemeyen 26 üyenin listesi TMOK Tüzüğü’nün 8. maddesi gereğince haklarında işlem
yapılmak üzere Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Yönetim Kurulunca üyelikleri dondurulan bu üyeler içerisinden sonradan
tüzükte belirtilen süre içerisinde vecibelerini yerine getiren 8 ismin üyeliklerinin dondurulması kararı kaldırılmıştır.
TMOK Yönetim Kurulu tarafından üyeliklerinin dondurulması kararı alınan ve sonrasında da Tüzükte belirtilen süre
içerisinde vecibelerini yerine getirmeyen 787 sicil numaralı Tevfik F. Örten ile 876 sicil numaralı kurumsal üyeliği bulunan
Modern Pentatlon Federasyonu hakkında üyeliklerinin sona erdirildiğine ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı Sicil Defteri’ne
işlenmiştir.
2013 yılında vefat eden üyelerimiz Macit Buluç, Erciyas Sipahi, Metin Sertoğlu, M. Reha Eken, Nevres Kurtuluş, Fahiman
Akdağ, Mebruk Doğan koloğlu, Necmi Tanyolaç, Mehmet Kadri Bolcan ve Orhan Saka’nın durumları da Sicil Defteri’ne
işlenmiştir.
Yine bu dönemde TMOK üyeliğinde 25 yılını dolduran 32 üyemizin gümüş rozet ve beratları Yönetim Kurulumuzun 20 Aralık
2013 akşamı düzenlediği toplantıda takdim edilmiştir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kayıtlı TMOK üye mevcudunu gösteren tablo aşağıdadır.
KATEGORİ
Sicil Defteri Mevcudu
Asıl Üye
589
Kurumsal Üye
22
Fahri Üye
14
Üye Toplamı
625
Vefat Eden
210
İstifa Eden
35
Çıkarılan
47
Sicil Defterindeki Boş Sayfalar
4
Defter Kayıt Sonucu
921
SİCİL KURULU
Akın İRA
Başkan
Selahattin YILDIZ
Asbaşkan
Hüdaverdi TALAY
Raportör
Oral YILMAZ
Üye
Necati ÇETECİ
Üye