EN
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Denetleme Kurulu

Temel görevi, TMOK tarafından kuruluş amacı, tüzük, yasalar ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin öngördüğü esaslara uygun olarak yürütülen her türlü faaliyeti denetlemek ve kontrol etmek olan Denetleme Kurulu'nun başlıca görevleri şunlardır:

  • Her çalışma dönemi içersinde çeşitli zamanlarda derneğin hesap ve işlemlerini inceler. En az altı ayda bir kez ortak rapor düzenleyerek Yönetim Kurulu'na verir.
  • Defter ve kayıtların tutulup düzenlenmesinde yasaların öngördüğü esaslara ve muhasebe tekniğine uyulup uyulmadığını, gelir-gider tabloları ile bilançonun kayıtlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini denetler.
  • Her çalışma dönemi sonunda Genel Kurul'a sunulmak üzere genel durum ile bilanço ve gelir-gider hesapları hakkında görüşleri ve aklanmaya ilişkin önerileri de içeren ortak bir rapor düzenler.
  • Gerektiğinde Genel Kurul'un olağanüstü olarak toplanması yolunda Yönetim Kurulu'ndan istekte bulunur.

 

Ad Soyad Görev
Mustafa Cengiz AYDIN  
Cengiz GÜMÜŞ  
Abdülkadir İLBEYLİ  

 


Etkinliklerimiz

Yayınlarımız

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi - Turkish Olympic Committee
© 2013 Tüm Hakları Saklıdır