Page 9 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

giden TMOK, bu kapsamda tüm paydaşlarıyla iletişim ve
işbirliğinin geliştirilmesi ile paydaşlara eğitimsel katkılar
sağlanması yönünde ciddi faaliyetlerde bulunmuştur. Gençlik
ve Spor Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüz ile
daha yakın ve yapıcı ilişkiler içerisinde bulunulması, Sporcu
Komisyonumuzun kurulması ve Komisyon Başkanı’nın TMOK
Yönetim Kurulu’nda yer alması, sporcuların, gençliğin ve
spor federasyonlarının yönetimimizde yer alması, Sporda
İyi Yönetişim Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi ve
Rapor’da ayrıntılarıyla yer alan bir çok uygulama, TMOK’un bu
yeni yaklaşımının örneklerini teşkil etmektedir.
Paydaşlarla iletişimin geliştirilmesi için 2015 yılı içerisinde
web sitemizin sporcularımızı daha ön plana alarak içerik
yönünden zenginleştirilmesi ile sosyal medya iletişim
araçlarının yaygın ve etkili kullanımı hedeflenmiş ve bu
konuda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.
Dopingle mücadele, Fair Play ruhunun toplumda
yaygınlaştırılması ve spor hukuku konularında çalışmalarımız
ve Fair Play Üniversiteler Kervanı gibi projelerimiz 2015 yılında
da sürdürülmüş ve etkili sonuçlar elde edilmiştir.
2015 yılı uluslararası organizasyonlar açısından da
çok hareketli bir yıl olmuştur. Türkiye’nin Vorarlberg &
Liechtenstein Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, Bakü 1.
Avrupa Oyunları, Tiflis Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali
ve Pescara Akdeniz Plaj Oyunlarına katılımı ile ilgili TMOK
sorumluluğundaki tüm hazırlık, iş ve destekler eksiksiz olarak
yerine getirilmiş, yaklaşan Lillehammer Kış Gençlik Olimpiyat
Oyunları ile Rio Olimpiyat Oyunları için önceden yapılması
gerekli tüm işlemler tamamlanmıştır. 2015 içerisinde ayrıca
Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu Toplantısı,
Semineri ve Olağanüstü Genel Kurulu ev sahipliğimizle
Belek’te organize edilmiştir.
TMOK’un faaliyetlerindeki etkinlik ve bunun ulusal ve
uluslararası platformlarda yarattığı itibar, sponsorluk
alanına da yansımıştır. 2015 bu açıdan TMOK’un ülkemizin
en önemli sanayi ve ticaret kuruluşlarıyla birlikte
arttırdığı faaliyetleri için gereken en yüksek seviyedeki
finansmanın elde edildiği yıl olmuştur.
TMOK’un motivasyon ve faaliyetlerini 2016 yılında daha
da ileri bir seviyeye taşımak kararlılığı ve hedeflemesi
içerisinde saygılarımı sunarım.
Neşe GÜNDOĞAN
Genel Sekreter
9