Page 8 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

Sayın Üyelerimiz,
Sporun ve Olimpik değerlerin her vatandaşın hayatının
ayrılmaz bir parçası olduğu bir Olimpik ulus yaratmak
vizyonu ve ülkemizi uluslararası spor camiasında tanıtmak
ve halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak misyonu
doğrultusunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)
tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan faaliyetler ve alınan
sonuçlar bu kitapçık ile bilgi ve değerlendirmelerinize
sunulmaktadır.
2015 yılı TMOK faaliyetlerinin kapsam ve yoğunluğunun
çok arttığı verimli bir yıl olmuştur. Sporcularımızın
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) patronajındaki
spor organizasyonlarına katılımlarındaki bu hareketlilik;
bir yandan Bakü 1. Avrupa Oyunları, Vorarlberg &
Liechtenstein Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, Tiflis
Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali ve Pescara Akdeniz
Plaj Oyunlarının 2015 yılı içerisinde düzenlenmiş olması ve
öte yandan 2016 yılı içerisinde yapılacak Lillehammer Kış
Gençlik Olimpiyat Oyunları ile Rio Olimpiyat ve Paralimpik
Oyunları hazırlıklarına Olimpik Yıl öncesinde başlanması
gereğinden kaynaklanmıştır.
Bu kapsamda; TMOK’un Yönetim Kurulu, Denetleme
Kurulu, Sicil Kurulu, Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu
ve Konsey gibi organ ve kurulları ile, tümü gönüllülerden
oluşan Komisyonları, Komiteleri ve çalışanları başarılı bir
yıl geçirmişlerdir.
2015 yılı içerisindeki faaliyetlerimizde öncelik, odak
noktamız olan Olimpik sporcularımız ve takımlarımıza
verilmiştir. Olimpik Sporcu ve Takım Destek Programımız
dahilinde Olimpik Oyunlara katılma potansiyeli olan
ve katılmaya hak kazanan milli sporcularımıza,
performansları da izlenmek suretiyle, önemli ölçüde
maddi ve manevi destekler sağlanmıştır.
Aynı şekilde, sporcularımızı yetiştirecek olan
antrenörlerimizin kapasite ve performanslarının
geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz Antrenör Gelişim
Seminerleri ve Destek Programlarımız kapsamında
sürdürülmüş ve önemli eğitsel imkanlar sağlanmıştır.
Ulusal spor federasyonlarımızla işbirliği içerisinde
antrenörlerimizin teknik gelişimlerine katkıda bulunmak
üzere yurtdışından uzmanlar getirtilerek ülkemizde kurslar
düzenlenmiş ve antrenörlerimize yurtdışında düzenlenen
eğitim amaçlı seminer, program ve kurslara katılabilmeleri
için finansal destek sağlanmıştır.
Sporcularımıza ve antrenörlerimize yönelik olarak ayrıca
Milli Takım kampları ziyaret edilerek sporcularımızın
kondisyon, güç ve dayanıklılıklarını arttırmak amacıyla
sporcu beslenmesi ve ergojenik yardım, spor psikolojisi,
modern antrenman, psikolojik destek ve motivasyon
teknikleri ve dopingle mücadele gibi konularda çeşitli
seminerler düzenlenmiştir.
2015 yılı içerisinde Olimpik sporcu, takım ve
antrenörlerimize dönük faaliyetler yanında çocuklara,
gençlere, kadınlara, eğitime, herkes için spora yönelik çok
sayıda gelişim projelerimiz ve etkinliklerimize de önem
verilmiştir. Çeşitlendirilerek sayısı arttırılan ve uygulama
alanı yaygınlaştırılan Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Oli),
Ücretsiz Spor Okulları (ÜSO), Aktif Çocuklar, Olimpik Anneler
projeleri ile, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı,
Gelibolu Anı Yüzme Etkinliği, Olimpik Gün kutlamaları ve
Olimpik Tırmanış gibi etkinliklerle geçmişe oranla çok daha
fazla insanımıza ulaşarak önemli katkılarda bulunulmuştur.
Son Genel Kurullarımızda alınan kararlar doğrultusunda
şeffaflık, hesap verebilirlik, bütüncüllük gibi ilkelere
dayalı, daha demotratik ve katılımcı bir yapılanmaya
Giriş
8