Page 72 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

2017 Erzurum Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali
2017 Avrupa Olimpik Gençlik
Kış Festivali’nin (EYOWF) Bosna
Hersek’in başkenti Saraybosna
kentine verilmesini takiben
2019 Avrupa Olimpik Gençlik
Kış Festivali’nin Erzurumda
düzenlenmesi için gerekli tüm
teknik çalışmalar ile tanıtım ve
lobi faaliyetleri Gençlik ve Spor
Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü,
Erzurum Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ve ilgili federasyonlar ile
işbirliği içerisinde TMOK tarafından
gerçekleştirilmiştir. Adaylık
Dosyası’nın detaylı ve eksiksiz
olarak hazırlanması ve Avrupa
Olimpiyat Komiteleri’ne (EOC)
sunulması ile başlayan çalışmalar,
adaylık süreci boyunca yapılması
gereken tanıtım, lobi ve kulis
çalışmaları TMOK koordinasyonu
altında yürütülmüş ve neticede
Erzurum 2019 EYOWF ev sahipliğini
kazanmıştır.
Organizasyonu daha önce
Saraybosna’ya verilen 2017 Avrupa
Olimpik Gençlik Kış Festivali
(EYOWF) ile Erzurum’un kazandığı
2019 EYOWF’a ev sahipliği, iki
ülke arasında varılan anlaşma ile
karşılıklı değiştirilmiştir. 2017 yılında
Saraybosna’da düzenlenecek EYOWF
için gerekli hazırlıkların vaktinde
yetiştiremeyeceğini Ağustos 2015
tarihinde EOC’ye bildiren Bosna-
Hersek, EOC’den gelen öneri
üzerine Türkiye’ye takas teklifinde
bulunmuştur. Türkiye’nin bu resmi
talebe yardımlaşma ve işbirliği
içerisinde olumlu cevap vermesi
ile 2017 EYOWF Erzurum’a alınmış,
2019 EYOWF’nin ise Saraybosna’da
düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
Konuya ilişkin protokol Çek
Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da
20 Kasım 2015 tarihinde yapılan
EOC Genel Kurulu’nda, TMOK ile
Bosna Hersek Olimpiyat Komitesi
arasında imzalanmıştır. Anlaşmaya
Türkiye adına TMOK Başkanı Prof.Dr.
Uğur Erdener, Erzurum Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
ve Gençlik ve Spor Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden
imza atmışlardır.
TMOK önümüzdeki yıl bir yandan
Erzurum HDK’ndaki görev ve
sorumluluklarını sürdürürken bir
yandan da organizason için gerekli
her türlü desteği sağlayacaktır.
72
72
72