Page 7 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

beklenti olmaktadır. Bu bağlamda IOC tarafından yapılacak
gözlemler önem taşımaktadır. Büyük bir mutlulukla
belirtmeliyim ki, TMOK bu yeni yapılanma için de iyi bir örnek
oluşturmaktadır.
2015 yılının Komitemiz için her açıdan son derece başarılı bir
yıl olduğu inancındayım. Sporcularımız başta olmak üzere
tüm paydaşlarımızla iletişim ve ilişkilerimiz 2015 yılında en
üst noktaya ulaşmış durumdadır. Ana Sponsorumuz Koç
Holding, Kurumsal ve ‘Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’
İsim Sponsorumuz Samsung Electronics Türkiye, ‘Olimpik
Anneler’ Proje Sponsoru Procter&Gamble Türkiye, ‘Aktif
Çocuklar’ Proje Sponsoru Nike, ‘Ücretsiz Spor Okulları’ Proje
Sponsoru Coca-Cola gibi sponsorlarımızın yanında, ulaşım
ve lojistik alanlarında Destekçilerimiz BP ve Hyundai’nin
katkıları Komitemize güç katmakta, Türk sporuna vermekte
olduğumuz hizmetlerimizin yaygınlaştırılıp gelişmesine
imkan sağlamaktadır. Ana Sponsorumuz Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Rahmetli Mustafa Koç’un kaybı,
sanayi, ticaret, ekonomi, eğitim ve kültür alanları yanında
Türk Sporu için de çok büyük bir kayıp olmuştur.
2015 yılı içerisinde sevindirici gelişmeler yanında tabii ki de
bizleri üzen olay ve konulara da şahit olduk. 2015, maalesef,
ülkemizin uluslararası spor organizasyonlarında aldığı
başarılı sonuçlarla anılacak bir yıl olmamıştır. Rio Olimpiyat
Oyunlarına katılım vizesi alacak Türk sporcularının sayısının
arzu edilenden az olacağı anlaşılmaktadır. Türkiye’nin genç
nüfusu ve yıllardır spora ayırdığı ciddi boyuttaki maddi
kaynaklar dikkate alındığında burada bir sorun olduğu
anlaşılmaktadır. Procter&Gamble tarafından Türkiye çapında
yaptırılan bir araştırma, 10 çocuktan sadece ikisinin spor
yaptığını ve Türkiye’de spor tesisi sayısı artmasına ve ücretsiz
spor tesis oranının % 75’lere ulaşmasına rağmen spor yapma
oranlarında yükselme gözlemlenmediğini ortaya koymuştur.
Bu sonuç, sporda başarı için sadece tesis yatırımının yeterli
olmayacağı savını desteklemektedir.
Spor için harcanan kaynak ve çabaların hedefine ulaşmasını
sağlamak amacıyla önümüzdeki yıllarda yapılabilecek
çaba ve girişimlerin, sporun tüm paydaşlarının katılımı
ve ortaklaşa gayrete dayalı olarak planlanması gereğine
inanıyoruz. Böyle bir olası girişimin doğal bir unsuru olarak
TMOK, Bakanlığımızla Türk sporunun sorunlarına daha
koordineli bir biçimde yaklaşmaya, yaratılacak sinerjiyle
daha çok sayıda Olimpik sporcu yetiştirilmesi için daha
fazla sorumluluk almaya hazırdır. Spor modelimizin sporda
ileri ülkelerin modelleriyle uyumlu hale dönüştürülmesi
ve TMOK’un Türk spor modeli içerisinde daha aktif bir rol
üstlenmesinin Türk sporunun gelişmesine katkı sağlayacağı
düşüncesindeyiz.
2016 yılı çalışmalarımızı daha önce olduğu gibi aynı heyecan
ve azimle sürdürmeye, yeni projeler üretmeye ve mevcut
olanları uygulamaya devam edeceğiz. 2016 faaliyetlerimizin
daha yoğun bir program içerisinde yürütüleceği, TMOK’un
hedeflerine ulaşmada ivmesini daha da arttıracağı bir yıl
olmasını hedeflemekteyiz.
Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde önemli katkıları olan
Sayın Genel Kurulumuza ve gönüllü olarak görev yapan
Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil
Kurulu, Konsey, Komisyonlar ve Komitelerimiz üyelerine ve
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
Saygılarımla,
TMOK Yönetim Kurulu adına
Prof.Dr. Uğur ERDENER
Başkan
7