Page 60 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

Ulusal Kuruluşlarla İlişkiler
Komisyon, WADA tarafından Mayıs
ayında akredite edilen Hacettepe
Doping Kontrol Merkezi yetkilileri ile
akreditasyon öncesinde ve sonrasında
bir araya gelmiş, yürütülecek çalışma
programının tespitini karşılıklı olarak
belirleyerek ana çalışma hatları
üzerinde uzlaşılmış ve bu durum bir
protokol ile somutlaştırılmıştır.
2015 yılı içerisinde Komisyona yönetim
danışmanlığı hizmeti veren bir firma ile
kurumsallaşma süreci sürdürülmüş,
kuruluşun yapısı ve süreçler ile
ilgili taslaklar oluşturulmuş, insan
kaynakları, süreç yönetimi ve
yapılanma konularında destek
alınmıştır. Bu bağlamda uluslararası
kurallara uygun bir işleyişe sahip
kurum yapısı oluşturularak, ISO-
9001 standartlarının gerekliliklerinin
sağlandığı bir kurum olarak faaliyet
göstermek adına gerekli çalışmalar
yürütülmektedir.
Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu
(TDMK), Ulusal Dopingle Mücadele
Kuruluşları Birliği’ne (INADO) üye
olmuş ve Mart 2015’te olağan genel
kurul toplantısında temsil edilmiştir.
TDMK, WADA ve Norveç Dopingle
Mücadele Kuruluşu (AND) arasında
bu yılın birinci çeyreğinde prensip
anlaşmasına varılan işbirliği projesinin
ilk ayağı olan işbirliği protokolünün
imzalanması ve proje planının
belirlendiği toplantı 15-16 Nisan
tarihlerinde merkezde yapılmıştır.
Ayrıca, 17 Nisan tarihinde WADA’yı
temsilen Rob Koehler, Gençlik ve
Spor Bakanlığını temsilen Müsteşar
Yardımcısı İbrahim Özekinci, Türkiye
Dopingle Mücadele Komisyonu’nu
temsilen Başkan Av. Türker Arslan
ve Norveç Dopingle Mücadele
Kuruluşu’nu temsilen Rune
Andersen’in katılımıyla işbirliği
projesi imza töreni gerçekleşmiştir.
Proje kapsamındaki çalışmalar,
belirlenmiş olan takvim doğrultusunda
sürdürülmektedir.
Uluslararası kuruluşlar ile ilişkiler
kapsamında, UNESCO, Avrupa
Konseyi, WADA, CAHAMA (Ad Hoc
European Committee for the World
Anti-Doping Agency) toplantılarında
TDMK temsil edilmiş, ilgililerle
dopingle mücadele konusunda
görüş alışverişinde bulunularak
ortak çalışma projeleri için işbirliği
yapılmıştır.
Uluslararası Spor Federasyonları
ile olan ilişkilerin geliştirilmesi ve
dopingle mücadelenin üst seviyede
sürdürülmesi adına, ortak çalışma
stratejileri belirlenmiş, buna
ilişkin gerekli hukuki altyapıların
oluşturulabilmesi için adımlar atılmaya
başlanmıştır.
WADA tarafından hazırlanan ve
dünyada gerek uluslararası spor
federasyonları gerekse ulusal
dopingle mücadele kuruluşları
tarafından kullanılmakta olan, internet
altyapısına dayalı ADAMS (Anti-
Doping Administration & Management
System) isimli programın, ülkemizdeki
sporcuların rahat kullanımını
sağlamak ve yabancı dil sebebiyle
oluşabilecek olumsuzlukları önlemek
amacıyla Türkçe dil seçeneğinin
eklenebilmesi adına gerekli çalışmalar
başlatılmış, programın altyapısındaki
terimlerin Türkçe çevirisi TDMK
tarafından tamamlanmış ve test
yayınına başlanmıştır. 2016 yılı
içerisinde programın Türkçe olarak
hizmet vermesi beklenmektedir.
60