Page 6 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

Değerli Üyelerimiz,
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetimi olarak, 2015 yılı
faaliyetlerimizin yanında, mali tablolarımızı, denetleme
raporlarını ve bilançomuzu bu kitapçık ile siz Değerli
Üyelerimiz ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Yüz yılı aşan tarihi ile ülkemizin en köklü sivil toplum
kuruluşlarından birisi olan TMOK, Olimpik Hareketin
değerlerini toplumumuz ile paylaşmayı, özellikle
geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız ve gençlerimize
yönelik projelere imza atarak Olimpik düşünceye sahip,
gerçek anlamda spor kültürünü özümsemiş bir neslin
yetişmesine katkı yapmayı temel amaç olarak görmektedir.
Bu ilkeden hareketle, genç kuşağın temsilcilerinin TMOK
faaliyetleri içinde daha etkin biçimde yer almaları ve bu
asırlık kuruluşun güvenli geleceği adına sorumluluk
üstlenmeleri harekete geçirilmekte, Uluslararası Olimpiyat
Komitesi’nin (IOC) de temel ilkeleri çerçevesinde spora kadın
katılımının arttırılması yönünde ciddi adımlar atılmaktadır.
Büyük bir mutlulukla ifade etmeliyim ki, Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi’nin bu olumlu gelişimi Sayın Genel
Kurulumuz sayesinde gerçekleşmiştir. Genel Kurulumuzca
Tüzüğümüzde yapılan değişiklik Komitemizin geleceği adına
önemli adımların atılmasına imkan sağlamıştır. Daha sonra
yapılan Olağanüstü Genel Kurul iradesi de bu adımları hayata
geçirecek yönetim kadrolarını oluşturmuştur. Bu yaklaşım
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Olimpik Gündem 2020
prensiplerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamakta,
Olimpik Hareket içerisinde yönetimden yönetişime geçiş
tartışmalarına güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Yine, TMOK olarak ülkemizde dopingle mücadele konusunda
örnek bir çabanın sergilenmesi bağlamında ciddi çalışmalar
yapıldığını, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun
faaliyetlerinin her alanda desteklendiğini ve bu konuda
Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile çok verimli bir işbirliği
yürütüldüğünü özellikle belirtmek isterim. Gençlik ve Spor
Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın konuya verdiği önem
ve destekleri sayesinde bu alanda çok ciddi iyileşmelerin
sağlandığını ve ülkemizin WADA değerlendirmeleri içinde
oldukça iyi bir noktaya ulaştığını WADA’nın da bir yöneticisi
olarak mutlulukla ifade etmeliyim.
Daha önce değişik vesilelerle sizlerle paylaşmış olduğumuz
bir önemli konuyu bir kez daha vurgulamakta yarar
görmekteyim. Bugün IOC’nin dünya genelinde mevcut 206
üye ülke Olimpiyat Komiteleri içinde TMOK’un çok saygın
bir konumu bulunmaktadır. TMOK Başkanı olarak şahsımın
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yönetim Kurulu ve
WADA Yönetim Kurulu üyelikleri yanında, TMOK Başkan
Yardımcısı Hasan Arat’ın Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC)
Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Sekreterimiz Neşe Gündoğan’ın
Dünya Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Yönetim Kurulu’nda
yer alması, Başkan Vekilimiz Türker Arslan’ın Uluslararası
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Hakemliği ve Başkan
Yardımcısı Nihat Usta’nın İslami Dayanışma Oyunları Spor
Federasyonu (ISSF) Yönetim Kurulu üyeliği mevcut durumun
göstergeleri olmaktadır.
Öte yandan, günümüzde bazı uluslararası spor
organizasyonları bünyesinde yaşanan olumsuzluklar
ve görevi kötüye kullanmaya kadar varan ciddi sorunlar
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ni de bu konuda bazı tedbirler
almaya yöneltmiş ve geçtiğimiz Ekim ayı içinde Lozan’da
toplanan, üyesi bulunduğum Olimpik Zirve ve ardından Aralık
ayı başında yapılan IOC Yönetim Kurulu toplantılarında alınan
bir dizi karar Olimpik Hareketin tüm paydaşlarını bağlayıcı
bazı uygulamaları beraberinde getirmiştir. Bugün için tüm
spor organizasyonlarında “iyi yönetim”, “şeffaflık”, “hesap
verebilirlik” ve “sürdürülebilir gelişim” temel değerler olarak
öne çıkmakta, tüm spor organizasyonlarında “iç denetim” ve
“bağımsız dış denetim” mekanizmalarının işletilmesi temel
Önsöz
6