Page 58 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

Dopingle Mücadele Çalışmaları
TMOK ile Spor Genel Müdürlüğü
(SGM) arasında 24 Mayıs 2011
tarihinde imzalanan bir Protokolle
Türkiye’de dopingle mücadelenin
kurumsallaştırılması ve etkin
olarak yürütülmesi yolunda
öncülük edilmiştir. 2015 yılı
içerisinde dokuz toplantı yapan
Türkiye Dopingle Mücadele
Komisyonun’un (TDMK)
gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda
başlıklar halinde yer almaktadır.
2015 Yılı Doping
Kontrol Faaliyetleri
‘Türkiye Dopingle Mücadele
Talimatı’na uygun olarak ulusal
müsabakalarda 2.021 müsabaka
içi ve 463 müsabaka dışı toplam
2.484 idrar örneği, 144 müsabaka
içi ve 78 müsabaka dışı toplam 222
kan örneği olmak üzere, toplam
2.706 doping kontrolü yapılmıştır.
Ayrıca uluslararası
müsabakalarda, ilgili ulusal
federasyonların talebiyle, WADA ve
ilgili uluslararası federasyonların
dopingle mücadele mevzuatına
uygun olarak 314 müsabaka içi
ve 24 müsabaka dışı toplam 338
doping kontrolü yapılmıştır.
2015 Yılı Dopingle Mücadele
Kural İhlalleri
Bu raporun hazırlanma
aşamasında; Türkiye Atletizm
Federasyonu’ndan 3, Türkiye
Güreş Federasyonu’ndan
2, Türkiye Taekwondo
Federasyonu’ndan 1, Türkiye
Vücut Geliştirme ve Fitness
Federasyonu’ndan 20, Türkiye
Boks Federasyonu’ndan
1, Türkiye Hentbol
Federasyonu’ndan 1, Türkiye
Voleybol Federasyonu’ndan
1, Türkiye Atıcılık ve Avcılık
Federasyonu’ndan 1, Türkiye Bisiklet
Federasyonu’ndan 2, Türkiye Muay
Thai Federasyonu’ndan 4 ve Türkiye
Karate Federasyonu’ndan 1 olmak
üzere toplam 37 sporcunun doping
kontrol örneklerinde yasaklı madde
ya da maddeler tespit edilmiştir.
Ayrıca Türkiye Vücut Geliştirme
ve Fitness Federasyonu’ndan 1,
Türkiye Atletizm Federasyonu’ndan
2 olmak üzere, toplam
3sporcunun ‘Türkiye Dopingle
Mücadele Kuralları’na aykırı
davrandıkları tespit edilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen 40 sporcu
ile ilgili yasal süreçlerin takip
edilmesi konusunda ilgili ulusal
federasyonlara yazılı bildirim
yapılmış, ayrıca WADA ve ilgili
uluslararası federasyonlara da
talimatlar gereği bilgi verilmiştir.
2015 Yılı Tahkim İtiraz Başvuruları
Komisyonumuz tarafından, Türkiye
Güreş Federasyonu’ndan 4,
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness
Federasyonu’ndan 3, Türkiye Atletizm
Federasyonu’ndan 3, Türkiye Muay
Thai Federasyonu’ndan 3, Türkiye
Karate Federasyonu’ndan 1, Türkiye
Tenis Federasyonu’ndan 1, Türkiye
Bisiklet Federasyonu’ndan 1, Türkiye
Boks Federasyonu’ndan 2, Türkiye
Voleybol Federasyonu’ndan 1 ve
Türkiye Triatlon Federasyonu’ndan 2
olmak üzere, toplam 21 sporcu için
Tahkim Kurulu’na itiraz başvurusu
yapılmıştır. Yapılan başvurulardan
15’inde itirazlar Tahkim Kurulu
tarafından yerinde görülmüş ve bu
sporcuların cezaları artırılmıştır. Halen
Tahkim Kurulu’nda incelenmekte olan
6 adet itirazımız bulunmaktadır.
58