Page 53 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

Sponsorluk Sözleşmeleri
Koç Holding 2014 yılından bu yana
TMOK’un ilk Ulusal Ana Sponsoru
olarak Türkiye’de Olimpik ruhun
gelişmesi, Türk toplumunun spora
erişim imkânlarının ve ulusal
sportif başarılarının artırılmasına
yönelik çalışmalarına katkıda
bulunmaktadır. Sporun temelini
oluşturan bedensel ve ahlaki
nitelikleri geliştiren eğitime ve
spor marifetiyle barışçıl ortamların
yaratılması çabalarına katkıda
bulunan TMOK ile, bilhassa eğitim,
sağlık, kültür sanat, çevre ve
spor alanlarında önemli sosyal
sorumluluk projelerini hayata
geçiren ve katkıda bulunduğu
projelerin toplumsal anlamda
fayda üretmelerine, kalıcı yarar
sağlamalarına özen gösteren Koç
Holding arasında bir amaç birliği
mevcuttur. Bu nedenle TMOK;
Olimpik Hareket’in değerlerini
tanıtmak ve topluma Olimpizm
ruhunu aşılamak amacıyla çıkmış
olduğu yolda, bugüne dek kendi
şirketler topluluğu içinde ve
sporda başkaca birçok ilham veren
projeye öncülük etmiş Koç Holding
işbirliğine özel önem vermektedir.
Koç Holding ayrıca, TMOK’un spor
seven bir nesil yetiştirmek amacıyla
çocuklara ve gençlere yönelik olarak
sürdürdüğü Spor Kültürü ve Olimpik
Eğitim Projesi ve Olimpik Gün
projelerinin de ana sponsorudur.
Sporun ülkemizde bir yaşam
biçimine dönüşmesi ve Olimpik
ruhun yayılması için Koç Holding’in
sağladığı imkanların, gelecekte
genç nesillere spor alanında önemli
başarılar getireceği şüphesizdir.
Kurumsal Sponsorumuz Samsung
Electronics Türkiye, TMOK ile 10
senedir süregelen işbirliğini 2014
yılından bu yana Samsung Boğaziçi
Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın İsim
Sponsoru olarak da sürdürmektedir.
Her yıl artan sayıda yerli yabancı
yüzücünün katıldığı bu geleneksel
yarış yurtdışında da büyük ilgiyle
takip edilmektedir. Samsung’un isim
hakkını almasıyla daha da çok ilgi
gören yarış, TMOK’un ‘Herkes için
Spor’ temasında gerçekleştirdiği ve
önemi giderek artan uluslararası bir
organizasyondur.
‘Olimpik Anneler’ projesi ile TMOK
sponsorları arasında yer alan
Procter&Gamble Türkiye (P&G),
ülke çapında çocukların spora
yönlendirilmesi için farkındalık
ve bilinç oluşturma amacıyla
çalışmalarına 2015 yılında yoğunluk
vermiştir. Gerçekleştirilen basın
toplantısı sonrasında, yıl boyunca
TMOK yetkililerinin de katıldığı birçok
şehir ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Valiliklere yapılan bu ziyaretler
sonucu, şehirlerin sporla ilgili
ihtiyaçları ortaya çıkarılmış ve Olimpik
Anneler hareketi Türkiye’de yayılmaya
başlamıştır.
Yapılan araştırmalar, yeni nesillerin
fiziksel hareketsizliği ve bunun sonucu
olarak çocuklarımızın bizlerden beş
yıl daha az yaşama tehdidi altında
kaldıklarını ortaya çıkartmıştır. Bu
durumu düzeltmeyi, çocuklarımızı
hareket etmeye alıştırmayı ve bunu
yaşamlarının bir parçası haline
getirmeyi amaçlayan TMOK, Nike
Türkiye ile işbirliği içerisinde ‘Aktif
Çocuklar’ projesini hayata geçirerek
5 ilkokulda uygulamaya koymuştur.
Belli bir spor branşına bağlı kalmadan
çocukları hareket etmeye alıştırmak
ve sevdirmeyi amaçlayan proje,
belirlenen devlet okullarında hafta
sonları gerçekleşmektedir. Dünyada
beş ülkede gerçekleşen bu projenin,
Nike Türkiye’nin sponsorluğu ile her
yıl daha fazla sayıda okula ve çocuğa
ulaşması hedeflenmektedir.
TMOK’un dar gelirli ailelerin spor
yapma imkânından yoksun çocuk ve
gençlerine spor yaptırmak amacıyla
1996 yılından beri uygulamakta
olduğu Ücretsiz Spor Okulları
(ÜSO), 7-15 yaş grubu çocuklara
yönelik olarak basketbol, voleybol
ve eğlenceli atletizm branşlarında
faaliyet gösteren bir projedir. ÜSO
Projesi 2015-2016 eğitim-öğretim
dönemi boyunca Coca-Cola
Türkiye’nin desteği ile İstanbul’da iki
okul ve bir özel grup, Sakarya, Kocaeli
ve Van’da birer olmak üzere toplam 5
okulda sürdürülmektedir.
Ana Sponsorumuz Koç Holding,
‘Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’
İsim Sponsoru Samsung Electronics
Türkiye, ‘Olimpik Anneler’ Proje
Sponsoru Procter&Gamble Türkiye,
‘Aktif Çocuklar’ Proje Sponsoru
Nike, ‘Ücretsiz Spor Okulları’
Proje Sponsoru Coca Cola gibi
sponsorlarımızın yanında, ulaşım ve
lojistik alanlarında Destekçilerimiz BP
ve Hyundai’nin katkıları Komitemize
güç katmakta, Türk sporuna
vermekte olduğumuz hizmetlerimizin
yaygınlaştırılıp gelişmesine imkan
sağlamaktadır.
Sponsor
Ana Sponsor
Destekleyenler
Proje Sponsorları
53