Page 49 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

TMOK’un sosyal medya hesapları
olan ‘Facebook’, ‘Instagram’, ‘Twitter’
ve ‘Youtube’ da takipçi sayıları ve
etkileşim oranlarında 2015 yılında çok
büyük artış gözlemlenmiştir. Sporcular
ve federasyonlar gibi paydaşlarımız
TMOK sosyal medya hesaplarını
daha çok takip etmeye ve etkileşim
içerisine girmeye başlamışlardır.
TMOK hesaplarının takipçi sayıları
Facebook’ta 58.000, Twitter’da 1.435,
Instagram’da 640’a ulaşmıştır. Sosyal
medya hesaplarımız üzerinden
günlük paylaşımlarda bulunmaya
devam edilmektedir. TMOK internet
sitesine eklenen haberler, bilgiler,
duyurular ve fotoğraflar sosyal medya
hesaplarımızdan da en hızlı şekilde
duyurulmaktadır. TMOK’un sosyal
medya hesaplarında sporcularımız
ve katıldıkları turnuvalar ile ilgili
günlük bilgilere yer verilmekte,
yapılan paylaşımlarda sporcular ve
bağlı bulundukları federasyonları ile
etkileşime geçilmektedir. Takipçilerin,
sporcular ile ilgili paylaşımlara daha
fazla ilgi gösterdiği tespit edilmiştir.
Bu verilere uygun olarak iletişimi daha
da güçlendirmek adına Lillehammer
2016 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları’na
ve Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’na
katılacak sporcularımızla birebir
görüşülüp röportaj çekimleri
yapılmış, bu videolar sosyal medya
hesaplarımızdan yayınlanmaya
başlanmıştır.
TMOK faaliyetleri ve ülke sporumuzla
ilgili önemli olayları ulusal ve
uluslararası Olimpik spor çevrelerine
aktarmak amacıyla Komitemizin 1995
yılından beri resmi yayın organı olan
Olimpiyat Dünyası dergisinin 55. ve
56. sayıları 2015 yılı içerisinde zengin
içeriklerle Türkçe ve İngilizce olarak
yayınlanmıştır. Dergi; yurt içinde
TMOK üyelerine ve sporumuzun tüm
paydaşlarına, yurt dışında ise IOC ve
EOC yönetimlerine, IOC üyelerine,
uluslararası spor federasyonlarına
ve tüm ülkelerin Milli Olimpiyat
Komitelerine gönderilmiştir. Ayrıca,
Mayıs ve Aralık aylarında çıkarılan
haber bültenleri ile de TMOK üyelerine
bilgi aktarımında bulunulmuştur.
Spor dalları, spor felsefesi, psikolojisi,
hukuku, sağlığı, tarihi gibi konuları
içeren kitaplar, basılı ve süreli
yayınlarımız, Olimpiyat Oyunları
adaylıkları için hazırlanmış dosyalar,
Cumhuriyet öncesi dönemlere ait basılı
bazı değerli eserler, fotoğraf arşivi
ve filateli bölümü ile Türkiye’nin ve
bölgenin tek Olimpik spor bilgi merkezi
olan ‘Olimpiyat ve Spor Kütüphanesi’,
10 bin kitap, CD ve dokümanlarla
öğrencilere, öğretmenlere,
araştırmacılara hizmet vermeyi
sürdürmektedir. Kütüphanemiz, web
ortamında da Olimpiyat Dünyası
dergisinin tüm sayıları ile TMOK
yayınlarına, spor kitaplarına ve Olimpik
faaliyetlerin video görüntülerine
erişilebilirlik sağlamaktadır.
49