Page 30 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

Olimpik Anneler Projesi
Ülke genelinde çocukların spora
teşvik edilmesi için farkındalık ve
bilinç oluşturmak amacıyla TMOK
ve Procter&Gamble (P&G) işbirliği
kapsamında yürütülen Olimpik
Anneler projesi 2015 yılında
hayata geçirilmiştir. Çocukların
sporla büyümesini sağlamak
amacıyla oluşturulan Olimpik
Anneler projesinin temel hedefi,
Türkiye’de bireylerin yaşamlarını
iyileştirmek için spor bilincini
yaygınlaştırmaktır.
Olimpik Anneler’ projesi için bir
yol haritası çıkarmak üzere önce
Türkiye çapında 5-13 yaş arası
çocuk sahibi olan 25-45 yaş
aralığındaki anneler arasında bir
araştırma yapılmıştır. Bu araştırma
sonuçları Türkiye’de 10 çocuktan
sadece ikisinin bilinçli olarak spor
yaptığını ve Türkiye’de spor tesisi
sayısı artmasına ve ücretsiz spor
tesis oranının % 75’lere ulaşmasına
rağmen spor yapma oranlarında
yükselme gözlemlenmediğini,
aileler ve çocuklar arasında düzenli
spor yapma oranlarının düşük
seviyelerde kaldığını göstermiştir.
Bu araştırma ışığında çocukların
düzenli spor yapma alışkanlığı
kazanmalarına ve daha öz
güvenli, sosyal, başarılı, sağlıklı
bireyler olarak yetiştirilmelerine
katkı sağlayabilmek için Olimpik
Anneler Projesi kapsamında çeşitli
kampanyalar ve bilinçlendirme
aktiviteleri düzenlenecektir.
Kampanyaların ülke çapına yayılması,
çocuklarına spor yaptırmak isteyen
ama onları nerede, hangi spora
yönlendireceği konusunda yardıma
ihtiyacı olan annelere rehberlik
edilmesi için Olimpik sporcu anneleri,
çocuklarına spor yaptıran anneler ve
fikir önderlerinden oluşan ‘Olimpik
Anneler Kurulu’ oluşturulmuştur.
Çocukların spora teşvik edilmesi
için ülke çapında farkındalık ve bilinç
oluşturmak amacıyla sporun çocuklar
ve gençler üzerindeki fiziksel ve
zihinsel faydalarını kendi deneyimleri
üzerinden paylaşacak Olimpik
Anneler Kurulu’, Olimpik Anneler
Projesi’nin elçileri olmuşlardır.
Olimpik Anneler Projesi 2 Nisan 2015
günü İstanbul’da spor ve ekonomi
basını için ayrı ayrı düzenlenen
tanıtım toplantılarıyla medya ile
paylaşılmıştır.
Türkiye’de spor kültürünün
yaygınlaştırılması ve daha sağlıklı
nesillerin yetiştirilmesine katkıda
bulunulması hedefine gidecek olan
yolda somut adımlar olarak Proje
yetkilileri tarafından şehir ziyaretleri
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İlk
olarak Bayburt, Çanakkale, Samsun
ve Kocaeli Valilikleri’ne ziyaretler
gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerde,
Olimpik Anneler Projesi’nin
şehirlerde nasıl hayat bulabileceğine
dair karşılıklı fikir alışverişinde
bulunulmuş, her şehrin ayrı ayrı spor
olanakları ile ilgili mevcut durumun
tespiti yapılarak belirlenen ihtiyaçlara
göre uygulama planı hazırlanmış olup
çalışmalar sürdürülmektedir.
30