Page 28 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

Aktif Çocuklar Projesi
Aktif Çocuklar, TMOK ve Nike
işbirliği ile gerçekleşmekte olan
bir projedir. Fiziksel hareketsizlikle
mücadele amacı ile 2010 yılında Nike
tarafından ‘Hareket için Tasarlanmış
(Designed to Move) ’ adı altında
bir girişim başlatılmıştır. Dünyada
çeşitli ülkelerde kamu, özel veya
sivil toplum kuruluşları ile birlikte
uygulanan bu girişim, Türkiye’de
TMOK işbirliği ile ‘Aktif Çocuklar’ adı
altında hayata geçmiştir.
Yeni nesillerin fiziksel
hareketsizliğinin sonucu olarak
çocukların kendi ebeveynlerinden
beş yıl daha az yaşama tehdidi
altında kaldıklarının ortaya
çıkmasıyla, ‘Hareket için
Tasarlanmış’ girişimi çerçevesindeki
‘Aktif Çocuklar’ projesi bu durumu
düzeltmeyi, çocukları hareket
etmeye alıştırmayı ve bunu
yaşamlarının bir parçası haline
getirmeyi amaçlamaktadır. 2014-
2015 eğitim-öğretim yılının ikinci
döneminde sadece iki okulda pilot
çalışma olarak başlatılan Proje, 2015-
2016 eğitim-öğretim döneminde beş
ilkokulda uygulanmaktadır.
Belli bir spor branşına bağlı
kalmadan çocukları hareket
etmeye alıştırmayı amaçlayan Aktif
Çocuklar projesi müfredatında
denge, farkındalık, el-ayak-göz
koordinasyonu, kas hakimiyeti,
kuvvet gelişimi, spesifik motorik
kuvvetlerin gelişimi çalışmalarına yer
verilmektedir. Çocukların dikkat ve
konsantrasyon süresi de göz önünde
bulundurularak planlanan aktiviteler
sadece ilkokul öğrencilerine yönelik
olarak hazırlanmıştır. Aktiviteler
okulların spor salonlarında hafta
sonları belirlenen seanslarda düzenli
olarak gerçekleşmektedir.
Aktif Çocuklar projesi kapsamında
ayrıca her okulda ayrı veli bilgilendirme
seminerleri düzenlenmektedir.
Seminerlere katılan veliler Türkiye’de
artmakta olan obezite oranı ve
bunun genç nesil üzerindeki etkilerini
görmekte, çocuklarına nasıl daha aktif
ve sağlıklı bir gelecek sunabilecekleri
konuları ile TMOK’un spora verdiği
diğer destekler ve spor projeleri
hakkında bilgilendirilmektedirler.
Aktif Çocuklar projesinin 2015-2016
döneminde yürütüldüğü okullar:
– Birlik İlkokulu, Ümraniye
– Süleyman Çelebi İlkokulu,
Seyrantepe
– Tuncay Artun İMKB Doğanevler
İlkokulu, Reşitpaşa
– Kıraç İlkokulu, Esenyurt
– Ragıp Kutmangil İlkokulu,
Kemerburgaz
28