Page 18 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

Antrenör Gelişim Seminerleri ve
Destek Programları
TMOK, ‘Olimpik Sporcu ve Takım
Destek Programı’nın yanı sıra,
‘Antrenör Gelişim Seminerleri ve
Destek Programı’ kapsamında
antrenörlerimizin teknik gelişimlerine
katkıda bulunmak amacıyla
yurtdışından uzmanlar getirterek
seminerler, kurslar düzenlemeye ve
antrenörlerimizi eğitim amacıyla yurt
dışına göndermeye 2015 yılında da
devam etmiştir.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin
Olimpik Dayanışma Programı
kapsamında tüm masraflarını
karşıladığı ‘Yetenek Belirleme ve
Geliştirme’ konulu teknik kurs Türkiye
Tenis Federasyonu tarafından 29
Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında
Bursa’da gerçekleştirilmiştir.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF)
uzmanı Doug Maccurdy tarafından
verilen kurs süresince Türkiye Tenis
Federasyonu uzmanı Ergün Erün de
görev yapmıştır.
Türk tenisine yeni antrenörler
yetiştirmeye yönelik kursa çeşitli
üniversitelerin tenis eğitmenleri
katılmıştır. Program süresince
katılımcılara, teniste özel yeteneğin
nasıl belirleneceği, belirlenen
yeteneğin ileri dönemde üst düzey
performansa ulaşabilmesi için hangi
aşamalardan geçmesi gerektiği
ve bu süreç esnasında üzerinde
durulması gereken tenise özel teknik,
taktik, zihinsel ve fiziksel beceriler
ile bunların nasıl geliştirileceğine
yönelik detaylı bilgiler aktarılmıştır.
Ayrıca, tenis oyununun açık bir beceri
olduğuna vurgu yapılarak, algılama-
karar verme–icra–geri besleme
döngüsü içerisinde sürekli devam
eden bu zincirin nasıl çalıştığı ve
bunun taktik anlayışı nasıl etkilediği
konusunda da açıklamalarda
bulunulmuştur.
Tenis dalında antrenörlerimizin
gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla 3-6 Ekim 2015
tarihleri arasında Türkiye Tenis
Federasyonu’nun İzmir’de düzenlediği
‘Özel Kondisyon Teknik Kursu’nun
tüm masrafları da TMOK tarafından
karşılanmıştır. İspanya’dan getirtilen
uzman antrenör Javier Villaplana
Velasco tarafından verilen kursta
antrenörlere, tenise özel kondisyon
ile ilgili yaş gruplarına göre hangi
safhada hangi çalışmaların yapılması
gerektiğine yönelik bilgiler bilimsel
olarak anlatılırken, dinamik gerdirme,
koordinasyon, denge, sürat, kuvvet,
reaksiyon, çeviklik ve statik gerdirme
konularında detaylı teorik ve pratik
bilgiler aktarılmıştır. TMOK 29 Mayıs
- 01 Haziran ve 3–6 Ekim tarihleri
arasında yapılan kurslar için Türkiye
Tenis Federasyonu’na 8.000 USD’lik
bir finansal destek sağlamıştır.
TMOK ve Türkiye Yüzme Federasyonu
işbirliğiyle 4 Aralık 2015 tarihinde
başlatılan ‘Senkronize Yüzme
Antrenör Gelişim Programı’ 4
Mayıs 2016 tarihine kadar devam
edecektir. Program, Sırbistan’dan
getirilen Senkronize Yüzme
Antrenörü Marija Senica Jovovic
tarafından yürütülmektedir. Jovovic,
6 ayı kapsayan ‘Senkronize Yüzme
Antrenör Gelişim Programı’ süresince,
13-15 yaş küçük kız milli takımımızı
çalıştırmakta ve Türkiye’nin çeşitli
illerinde antrenörlerimize eğitim
vermektedir. 13-15 yaş küçük ve 15-18
yaş genç kız milli takımları için ileriye
dönük planlamalar yapılırken, toplam
21 sporcu ile sürdürülen çalışmalarda
bu iki yaş grubu içerisinden 2020
Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları için
karma bir takım oluşturulmaktadır.
Söz konusu program dahilinde yurt
dışından çok başarılı kareograflar
davet edilmiş olup, 2020 Tokyo’ya
hazırlanacak milli takım için yeni
kareografiler üretilmektedir. TMOK
bu program için Türkiye Yüzme
Federasyonu’na 25.000 USD finansal
destek sağlamaktadır.
TMOK ayrıca, teknik gelişimlerine
katkıda bulunmak amacıyla
antrenörlerimizin çeşitli uluslararası
seminer ve konferanslara katılımları
için de finansal destek sağlamaktadır.
Olimpik Dayanışma ‘Antrenör Gelişim
Programı’ çerçevesinde Türkiye Tenis
Federasyonu’na sağlanan 7.500 USD
tutarındaki finansal destekle 20 Türk
antrenörün Dünya Tenis Antrenörleri
Konferansı’na katılımlarına katkıda
bulunulmuştur. Uluslararası Tenis
Federasyonu’nun (ITF) iki yılda bir
düzenlediği ITF Dünya Antrenörler
Konferansı (ITF Worldwide Coaches
Conference) 2015 yılında Türkiye
Tenis Federasyonu’nun (TTF) ev
sahipliğinde 24-28 Kasım tarihleri
arasında Antalya’nın Belek beldesinde
gerçekleştirilmiştir. 99 ülkeden
700’ün üstünde katılımcının yer
aldığı konferansta dünyaca ünlü
tenis antrenörleri; antrenör eğitimi,
sporcu performansı ve spor bilimi
konularındaki son gelişmelerin saha içi
antrenörlüğünde nasıl kullanılacağını
uygulamalı olarak anlatmışlardır.
TMOK 2015 yılında Olimpik Dayanışma
Antrenör Gelişim Seminerleri ve
Destek Programı kapsamında
toplam 40.500 USD tutarında destek
sağlamıştır.
18