Page 77 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

77
01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemi Tahmini Bütçesi
GİDERLER
(  )
GELİRLER
(  )
Personel
2.100.000,00
Asıl ve Kurumsal Üye Aidat–Bağış
500.000,00
Büro
1.300.000,00
Faizler
500.000,00
Faaliyet Giderleri
4.100.000,00
Sponsor-IOC-EOC
6.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
1. Tahmini bütçe, 2013 dönemi harcamaları, TÜİK enflasyon tahminleri ve bünyede uygulanan tasarruf tedbirleri dikkate
alınarak hazırlanmıştır.
2. Bütçe kalemleri arasında aktarma yapmaya ve giderler kaleminde öngörülemeyen aşımların Tahmini Bütçe’de
öngörülen gelirlerin artırılması suretiyle karşılamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.