Page 76 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

76
Yıllık Gelir - Gider Raporu
GERÇEKLEŞEN GELİRLER
%
Bağış ve Yardımlar
3.225.350,34
81
Yurt içinden alınan bağış ve yardımlar
1.953.737,46
49,22
Yurt dışından alınan bağış ve yardımlar
1.271.612,88
32,03
IOC ve EOC yardımları
Aidatlar
140.520,00
4
Gerçek Kişi Üye aidatları
35.520,00
0,89
Tüzel Kişi Üye aidatları
105.000,00
2,65
Faiz ve Kur Farkı Geliri
603.730,20
15
Banka mevduat faizleri
418.197,26
10,53
Döviz hesapları kur farkı geliri
185.532,94
4,67
Diğer Gelirler
80,70
0
Faaliyet Gelirleri Toplamı
3.969.681,24
100
GERÇEKLEŞEN GİDERLER
%
Personel Giderleri
1.896.792,51
32
Büro Giderleri
813.557,94
14
Haberleşme, Aydınlatma, Isıtma, Bakım, Temizlik, Kırtasiye,
Banka, Sigorta v.s.
Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri
3.222.079,53
54
Olimpiyat Dünyası Dergisi, Ücretsiz Spor Okulları, Kültür ve
Olimpik Eğitim Komisyonu, Sportif Yardımlar, Olimpik Gün
Koşusu, Boğaziçi Yüzme Yarışları, 2013 Mersin Akdeniz Oyunları,
Fair Play Giderleri, Kargo, Vizyon v.s.
Vergi, Resim ve Harçlar
7.008,80
0
Döviz Hesapları kur farkı giderleri
60.387,46
1
Diğer giderler
15.495,84
0
Faaliyet Giderleri Toplamı
6.015.322,08
100