Page 7 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

7
TMOK’un eğitim alanındaki faaliyetleri geride bıraktığımız
yıl yoğunluk kazanmıştır. Eğitim, Sağlık, Sporcu
komisyonlarımız, genellikle federasyonlardan gelen talepler
doğrultusunda çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunmuşlardır.
Antrenör ve yöneticilerin sürekli eğitimlerine yardımcı olmak
amacıyla eğitici dokümanlar hazırlamakta olan Eğitim
Komisyonumuz, milli takım sporcularının uluslararası
yarışmalarda ya da karşılaşmalarda daha başarılı olabilmesi
için bireysel gelişim ve performans artırmaya yönelik
programlar geliştirmektedir. Öncelikle dopingle mücadele
konusunda eğitim çalışmaları yapmakta olan Sağlık
Komisyonumuz ise Doping Kontrol Merkezi’nde çalışan
personeli eğitim ve gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla
yurt dışında kurslara ve kongrelere göndermektedir. Aile
hekimlerine yönelik spor ve sağlık temalı kurslar düzenleyen
Sağlık Komisyonu üyeleri, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık
Kurulu müfredat çalışmalarına spor hekimliği alanında
katkı sağlamakta, TMOK’u ulusal ve uluslararası spor
bilimleri kongrelerinde temsil etmektedirler. Türkiye’nin elit
sporcularından oluşan Sporcu Komisyonumuz da öncelikle
sporcuları doping, dopingin tehlikeleri ve risk taşımayan
ilaçlar konusunda bilgilendirme, yasak ilaç kullanımını
önleyecek bilinci oluşturma, sakatlıklardan korunma,
beslenme amaçlı çalışmalarda bulunmaktadır.
Kültür ve Olimpik Eğitim Komisyonumuz, TMOK’un
‘Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi’ kapsamında
Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle ilk ve orta öğrenim
çağındaki öğrencilere yönelik sunumları 2006 yılından beri
sürdürmektedir. Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen bu
sunumlarda günümüz itibariyle ulaşılan toplam öğrenci sayısı
950 bini aşmış durumdadır. Komisyon, TMOK’un paydaşı
olduğu Uluslararası İlham Projesi kapsamında ‘Gönüllülük
Eğitim Programı’ çalışmalarını da UNICEF’le birlikte
yürütmekte, yurt dışında düzenlenen ‘Olimpik Akademi’
toplantılarına TMOK’u temsilen katılımcılar göndermektedir.
Ücretsiz Spor Okulları (ÜSO) Komisyonumuzun çalışmalarının
özellikle sosyal açıdan önemi vardır. 2013 yılında İstanbul,
Doğu Marmara Bölgesi ve Van’daki ÜSO okullarında
yürütülen faaliyetlerde, spor yapma olanağı olmayan
çocuklara ve gençlere hizmet verilmektedir. Bu çalışmalarda
branşı uygun ise okulların beden eğitimi öğretmenleri,
değilse Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) mezunları
veya öğrencileri antrenör olarak görev yapmaktadır.
Spor yoluyla çevre konusunda bilincin oluşturulmasına
katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürüten ve eğitici
yayınlar hazırlamakta olan Çevre Komisyonumuz 2013
yılında bünyemizde yeniden oluşturulmuştur. Ülkemizde
Fair Play olgusunun toplum genelinde yaygınlaşması
yolundaki çalışmalara TMOK öncülük etmekte ve çalışmalar
Fair Play Komisyonumuz tarafından yürütülmektedir. Spor
Hukuku Komisyonumuz her geçen gün önemi artan spor
hukukuyla ilgili araştırmalar, çalışmalar yapmakta, buna
ilişkin seminerler, sempozyumlar düzenlemektedir. Filateli
ve Numismatik Komisyonumuz Olimpik Hareket’i, Olimpizmi
anlatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla ulusal ve uluslararası
sergilere katılmaktadır. Boğaziçi Komisyonumuz da her
yıl Temmuz ayında ‘Herkes için Spor’ temasıyla ‘Boğaziçi
Kıtalararası Yarışmaları’nı gerçekleştirmeyi sürdürmektedir.
TMOK, Olimpik Hareket ve sporda öne çıkan diğer ülkelerin
spor yapıları ve yüksek performans gösteren Milli Olimpiyat
Komiteleri’nin (MOK) ülkelerdeki yapılanma içerisindeki yer,
görev ve sorumluluklarını incelemek suretiyle kendisinin
Türkiye’deki milli spor yapısının rolünü gözden geçirmek
ve diğer yüksek performanslı MOK ile aynı doğrultuda
ilerleyip ilerlemediğini görmek istemektedir. TMOK, bu
amaçla 2013 yılında yüksek performanslı MOK arasından
seçilen dokuz ülke (Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya,
İngiltere, Japonya, G.Kore, Hollanda, Rusya) MOK’nin
kapsamlı analizlerini ve karşılaştırmalarını içeren bir raporu
uluslararası kuruluşlara hazırlatmış, bu rapor ülkemizdeki
tüm paydaşlarımıza dağıtılmış ve TMOK web sitesinde
yayınlanmıştır.
Değerli Üyelerimiz,
Olimpik Hareket içinde güçlü bir konuma ulaşmak ve
dünyanın sayılı Olimpiyat komiteleri arasında yer almak
hedefiyle ‘Stratejik Plan’ çalışmamızı bir süre once
tamamlamıştık. Bizi başarıya götürecek yol haritası olduğuna
inandığımız bu planın uygulamaya dönüşmesi ile TMOK
olarak daha iyi hizmet verebilecek ve sporcularımızın
performansını artıracak koşulları oluşturabileceğiz. TMOK’un
rolünü açıkça tayin ederek spor için harcanan çabaların
hedefine ulaşmasını sağlamak görevimizdir. Bu doğrultuda,
Türk spor modelinde daha fazla sorumluluk almamız
kaçınılmazdır.
Saygılarımızla,
TMOK Yönetim Kurulu adına
Prof.Dr. Uğur ERDENER
Başkan