Page 40 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

40
7. Laodikeia - Aphrodisias
Uluslararası Gençlik Spor Kültür ve Sanat Festivali
TMOK Kültür ve Olimpik Eğitim
Komisyonu, üç yıl aradan sonra ‘VII.
Laodikeia–Aphrodisias Uluslararası
Gençlik Spor Kültür ve Sanat Festivali’
çerçevesinde dünya gençlerini bir
kez daha Denizli’de buluşturmuştur.
Pamukkale Üniversitesi, Denizli
Emniyet Müdürlüğü, Denizli
Büyükşehir Belediyesi, Denizli Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün
desteğiyle 24-26 Ağustos 2013 tarihleri
arasında düzenlenen festivalde 10
ülkeden birer katılımcı yer almıştır.
TMOK’un ‘Gönüllülük Eğitimi’
projesine iştirak eden öğrenciler
arasından seçilen 10 ismin de katıldığı
organizasyon, dünya gençleri arasında
spor eğitimi aracılığı ile barış, anlayış,
kardeşlik ve uyumlu insan olgusunu
yayma, sporun ve sporcunun sanatsal
ve kültürel yanını yansıtma amacı
taşımaktadır.
Festivalde, Aphrodisias, Laodikeia ve
Hierapolis antik kentleri ziyareti, çeşitli
sportif etkinlikler, tartışma grupları,
ülke sunumlarının yanı sıra konuyla
ilgili yerli ve yabancı profesörler
tarafından seminerler verilmiştir.
Festivalin başarılı ve eksik yanlarının
tespit edilebilmesi için organizasyonun
sonunda katılımcı gençlerle
gerçekleştirilen anketle önümüzdeki
yıllar için daha iyi bir planlama ve
daha başarılı uygulama yürütülmesi
amaçlanmıştır. Anket sonuçlarına
göre; katılımcıların tamamına
yakınının katıldıkları spor, kültür ve
sanatsal etkinlikleri beğendikleri,
festivalin beklentilerinden çok daha
verimli geçtiği, ülkelerinden Denizli’ye
ulaşımda, akreditasyon işlemlerinde,
yeme içme, iletişim ve koordinasyon
konularında bir sıkıntı yaşamadıkları
belirlenmiştir.
7. Laodikeia–Aphrodisias Uluslararası
Gençlik Spor Kültür ve Sanat
Festivali’ne Slovenya, Slovakya,
Sırbistan, Polonya, Avusturya,
Azerbaycan, Almanya, Romanya,
Gürcistan ve Ukrayna’dan gençler
iştirak etmiş, Festival’in planlanıp
yürütülmesinde Dr. Ümit Kesim, Fatih
Dervent, Ömür Dugan, Müfide Yoruç
Çotuk, Çiğdem Özkaya ve Necdet Ayaz
gönüllü olarak yer almışlardır.
LAODIKEIA • APHRODISIAS