Page 38 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

38
Spor Gönüllülüğü Eğitimi
Uluslararası İlham Projesi
çerçevesinde çocuklarda ve
gençlerde gönüllülük bilincini
artırmak ve gönüllüler yetiştirmek
amacıyla TMOK ve UNICEF’in
teknik ve mali desteğiyle 13-17 ve
18-30 yaş grubu çocuk ve gençleri
kapsayan gönüllülük eğitimi
programı 2011 yılında başlatılmış
idi. ‘Hayat İçin Hazır ve Zinde’ adını
taşıyan ve Uluslararası İlham
Projesi’nin pilot bölgeleri Ankara,
Mersin ve Trabzon illerinden 13-17
yaş grubu çocukların katıldığı bu
programın dışında, yine Uluslararası
İlham Projesi kapsamında
geliştirilen ikinci bir program
da 18-30 yaş grubu üniversite
öğrencilerine yönelik ‘Spor
Gönüllülüğü’ eğitimleriydi.
2012 yılında spor gönüllülüğü
konusunda ilk eğitimlerini
tamamlayan gençler 6-8 Şubat
ve 17-20 Şubat 2013’te Antalya’da
‘Proje Yönetimi’ konusunda ikinci
bir eğitime katılmış ve Türkiye’nin
ilk resmi ‘Spor Gönüllüleri’ olarak
sertifikalarını almışlardır. Mart-
Temmuz 2013 sürecinde yaptıkları
çalışmaların ardından toplam 45
öğrenci TMOK’a projelerini sunarak
düzenlenecek ‘Eğitici Eğitimi’ne
katılmaya hak kazanmıştır.
19-23 Ağustos 2013 tarihleri
arasında Denizli’de Pamukkale
Üniversitesi kampüsünde eğiticilerin
eğitimi faaliyeti düzenlenmiştir.
Sundukları projelerin yanı sıra spor
gönüllülüğü eğitimleri sürecinde
öğrendiklerini kişisel becerileri
ve deneyimleri ile birleştiren 45
öğrenci, oluşturulan çalışma
grupları ile spor gönüllüğü
konusunda ‘Akran Eğitimcisi’
olarak ilk eğitimlerini Denizli’de
vermişlerdir. Beş günlük çalışmanın
sonucunda sertifikalarını alan
katılımcılar 2013 yılı sonuna kadar
gerçekleştirmek üzere yeni faaliyet
planları geliştirip öngördükleri
takvimi paylaşmışlardır. TMOK,
eğitim boyunca öğrencilere eşlik
etmiş, deneyimlerini paylaşmış ve
sürece dair sorularını yanıtlamış,
sürecin bundan sonra nasıl
işleyeceğine dair detaylı bilgiler
vermiştir.
Türkiye’nin ilk resmi spor
gönüllüleri ve akran eğitimcileri
TMOK’un gönüllü havuzunu
oluşturacak ve TMOK tarafından
ulusal ve uluslararası
spor organizasyonlarında
görevlendirileceklerdir. Bu bağlamda,
her bir spor gönüllüsü özel bir
kimlik kartına sahip olacak ve katkı
sunacakları organizasyonlarla ilgili
her tür düzenleme TMOK kontrolünde
gerçekleşecektir. Spor gönüllüleri
donanımlı, tecrübeli ve yetkin bireyler
olarak çeşitli spor organizasyonları
ve sosyal sorumluluk projelerinde
görev almakla kalmayıp
ilerleyen süreçte yeni gönüllüler
de yetiştireceklerdir. Yapılan
eğitimlerden sonra gönüllülerin
bir kısmı İstanbul’da düzenlenen
Dünya Kısa Kulvar Yüzme
Şampiyonası’nda görev alarak ilk
deneyimlerini yaşamışlardır. Türkiye
Futbol Federasyonu da 2013 yılında
ülkemizde düzenlenen U20 Dünya
Kupası organizasyonunda yetişmiş
gönüllülerden yararlanmıştır.
TMOK liderliğinde sürdürülen bir
diğer ‘Spor Gönüllülüğü Eğitimi’
12-13 Aralık 2013 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Anadolu Üniversitesi, Balıkesir
Üniversitesi, Ege Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi, Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi, Mersin Üniversitesi,
Pamukkale Üniversitesi ve Selçuk
Üniversitesi’nden toplam 37 öğrenci
ile her üniversiteden birer hocanın
katılımıyla oluşan Akademik Kurul,
yaptıkları grup çalışmaları ile spor
gönüllülüğü modelinin güçlü ve zayıf
yanlarını, sürece dair öngörülerini ve
taleplerini paylaşmışlardır.