Page 34 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

34
Eğitim Çalışmaları
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin
2013 yılındaki eğitim faaliyetleri
‘Eğitim Komisyonu’, ‘Sporcu
Komisyonu’, ‘Sağlık Komisyonu’ ve
‘Dopingle Mücadele Komisyonu’
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu dört
komisyonun üyeleri kendi uzmanlık
alanları çerçevesinde çeşitli kurum ve
kuruluşlar ile spor federasyonlarında
eğitim faaliyetlerine katılmışlardır.
11-15 Eylül 2013 tarihleri arasında
İstanbul’da yapılan 21. Avrupa Spor
Yönetimi Kongresi’ne (EASM), Eğitim
Komisyonu Üyemiz Prof. Dr. Birol
Çotuk başkanlık etmiştir. TMOK
yönetimi ve Eğitim Komisyonu’nun
destek verdiği panelde TMOK
Genel Sekreteri Neşe Gündoğan
da konuşmacı olarak yer almıştır.
Eğitim Komisyonu’ndan sorumlu
TMOK Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Aysel Pehlivan, ‘Yerel
Yönetimlerde Rekreasyonel ve Spor
Hizmetleri Modeli‘ başlıklı bir pilot
çalışmayla ilgili bilgiler vermiştir.
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir
yıl süren pilot çalışma sonrasında
projenin tüm yerel yönetimlere spor
ve sportif rekreasyonun sevk ve
idaresi konusunda model olması
hedeflenmektedir.
Federasyon antrenörlerinin pedagojik
formasyon eğitimlerine destek
vermek amacıyla hem Olimpik
sporcu antrenörleri hem de yıldız
sporcu antrenörleri için ayrı ‘Antrenör
Geliştirme Semineri’ planlanmıştır.
İlk kabul Yüzme Federasyonu’ndan
gelmiş olup, konuyla bağlantılı
seminer yüzme antrenörlerine Nisan
2014’de ABD Yüzme Eğitim Programı
(Learn Swim) tanıtım ve öğretimi
öncesinde verilecektir.
Federasyonların isteği doğrultusunda
yapılan ve planlanan diğer çalışmalar
ise şöyledir:
• Olimpik spor dallarında federasyon
başkanları, eğitimden sorumlu
yönetim kurulu üyeleri ve eğitim
kuruluna Prof. Dr. Turgay Biçer
tarafından ‘Stratejik Hedef Belirleme
ve Yapılandırma Atölye Çalışması’
eğitim desteği verilecektir.
• Olimpik takıma girebilecek
sporculara, federasyonların talepleri
ile ‘Vücut Kompozisyonu Kontrolü
ve Beslenmelerini Düzenlenmesi’
için Prof. Dr. Aysel Pehlivan, Yrd.
Doç. Dr. İlhan Odabaş ve Arş. Gör.
Filiz Çamlıgüney tarafından destek
verilmesi planlanmıştır.
• Olimpik takıma girebilecek
sporcuların aerobik kapasite, kuvvet
ve dengelerinin değerlendirilmesi
ve takibi Marmara Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
laboratuarında Prof. Dr. Birol Çotuk
tarafından yapılacaktır.
• Antrenör ihtiyaçlarının belirlenmesi,
ihtiyaç ve istekler doğrultusunda
teorik ve uygulamalı seminerlerin
düzenlenmesi, verilecek belgelerin
mesleki gelişimlerinde puan
kazandırıcı olacak biçimde tedbirlerin
alınması konusunda Yrd. Doç. Dr.
Semih Yılmaz bir çalışma önermiştir.
Eğitim Komisyonu TMOK’un diğer
Komisyonları ile işbirliği içinde milli
takım kamplarında sporcularımıza
ve antrenörlerimize ‘Beslenme ve
Ergojenik Destek’ seminerler vermiş,
ayrıca Kültür ve Olimpik Eğitim
Komisyonu ile birlikte Spor ve Olimpik
Gönüllüsü ve Gönüllü Eğitmenliği
konusunda (SOGEM) çalışmalar
yürütmüştür.
Olimpik sporculara ve antrenörlere
performans geliştirmeyi amaçlayan
alanlarda, yeni Olimpik sporcuların
artırılması için federasyonların
istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda
eğitim desteği verilmektedir. TMOK
Eğitim Komisyonu bu doğrultuda,
ülkemizin spor bilimleri alanında
eğitim çalışmaları yapan bilim
adamları ve bazı spor kuruluşlarının
eğitimden sorulu kişilerinden 2013
yılında yeniden oluşturulmuştur.
Uluslararası Sağlık Beden Eğitimi
Rekreasyon Spor ve Dans Konseyi’nin
(ICHPER•SD) 55. Dünya Kongresi
ve Sergisi Türkiye Beden Eğitimi
Öğretmenleri Derneği’nin ev
sahipliğinde 19-21 Aralık 2013 tarihleri
arasında İstanbul’da düzenlenmiştir.
Dünyanın her kıta ve bölgesinden
gelen temsilciler ile ICHPER•SD Dünya
Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun
katılımları ile gerçekleşen kongrede
TMOK’un destek ve katkıları ile
‘Değerlerin Öğrenimi: Olimpik Değerler
Eğitiminde Teoriden Pratiğe’
temalı
Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim
Sempozyumu da yapılmıştır. Pendik
Gren Park Hotel & Convention
Center’da üç gün süren kongre
21 Aralık 2013 günü düzenlenen
sempozyumun ardından kapanış ve
ödül töreni ile noktalanmıştır.
Marmara Üniversitesi (MÜ) Beden
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO)
öğrencilerinden bir grup, öğretim
görevlileri ile birlikte 11 Aralık 2013
tarihinde Olimpiyatevi’ni ziyaret
etmiştir. Öğrencilere, TMOK Genel
Sekreteri Neşe Gündoğan tarafından
Turgut Atakol Salonu’nda ‘TMOK
faaliyetleri’, ‘sporcu ve antrenör destek
programları’, ‘Olimpiyat Oyunları’,
‘dünyada spor yönetimi’, ‘2020
Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları
adaylığı’ konularında bilgi sunumu
yapılmıştır.