Page 26 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

26
Spor Hukuku
TMOK Spor Hukuku Komisyonu yıl
içinde birçok kez toplanarak spor
hukukunda gelişen güncel konuları
değerlendirmiş, ilgili kurum, kuruluş
ve kişilerle görüş alışverişinde
bulunmuştur. İncelenmesi gereken
hususlar yetkililere bildirilmiştir.
Kurul ayrıca TMOK tüzük değişikliği
çalışmalarına da katkıda bulunmuştur.
TMOK Spor Hukuku Komisyonu,
İstanbul Barosu Spor Hukuku
Komisyonu ile birlikte 2 Kasım 2013
tarihinde Olimpiyatevi’nde ‘6222
Sayılı Kanunun Uygulama Sorunları
ve Çözüm Yolları’ konulu bir panel
düzenlemiştir. Bu panelde, sportif
olaylar ile ilgili olarak görevlendirilen
İstanbul ve Eskişehir Cumhuriyet
Savcıları, uygulamaya ilişkin görüş
ve deneyimlerini paylaşmışlardır.
Paneldeki konuşmalar daha sonra
kitap halinde yayınlanmıştıtır.